– සිංහල

TNA delegation India June 2013      A six-member delegation of the Tamil National Alliance (TNA) from Sri Lanka met PM Manmohan Singh on Tuesday amid reports that political parties in the island nation were moving to seek an annulment of the 13th Amendment. They had earlier called on the External Affairs Minister and the National Security Adviser.

Singh is said to have conveyed to the TNA delegation that he was dismayed by reports suggesting that the government of Sri Lanka planned to dilute certain key provisions of the 13th Amendment to the Sri Lankan Constitution ahead of elections to the Northern Provincial Council.

In response to questions from the media on the visit of a delegation from the Tamil National Alliance (TNA), Sri Lanka to India, the Official Spokesperson for the Indian Ministry of External Affairs  Syed Akbaruddin  said  “The Prime Minister conveyed to the TNA delegation that he was dismayed by reports suggesting that the Government of Sri Lanka planned to dilute certain key provisions of the 13th Amendment to the Sri Lankan Constitution ahead of elections to the Northern Provincial Council. It was noted that the proposed changes raised doubts about the commitments made by the Sri Lankan Government to India and the international community, including the United Nations, on a political settlement in Sri Lanka that would go beyond the 13th Amendment. The changes would also be incompatible with the recommendation of the Lessons Learnt and Reconciliation Commission (LLRC), set up by the Government of Sri Lanka, calling for a political settlement based on the devolution of power to the provinces”.

“The Prime Minister stated that he was deeply concerned about the welfare and wellbeing of the Tamil community in Sri Lanka. He stressed on the expectation that the Sri Lankan Tamil community would lead a life of dignity, as equal citizens, and reiterated that India would make every effort to ensure the achievement of a future for the community marked by equality, justice and self-respect.” the MEA spokesperson said

The Tamil delegation was led by R Sampanthan (MP) and consisted of Mavai S Senathirajah (MP), K (Suresh) Premachandran (MP), P Selvarajah (MP), Selvam Adaikkalanathan (MP) and M A Sumanthiran (MP).

දෙමළ ජාතික සන්ධාන මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය…

13 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ඇතැම් කරුණු සංශෝධනය කර උතුරු පළාත් මැතිවරණය පැවැත්වීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ ගැටළුවට නිසි විසදුම් ලැබෙන්නේ දැයි සැක සහිත බව ඉන්දියාව පවසයි. දෙමළ ජාතික සන්ධාන මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය මන්මෝහන් සිං මහතා හමුවූ අවස්ථාවේ දී මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇති බව සඳහන්ය. එහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ උතුරු මැතිවරණයට පෙර 13 වැනි සංශෝධනය වෙනස් කිරීම පිළිබද තම කනස්සල්ල පළ කරන බවයි. පවතින ගැටළුවට 13 වැනි සංශෝධනයෙන් ඔබ්බට ගිය විසඳුමක් ලබා දෙන බවට ශ්‍රී ලංකා රජය ඉන්දියාවට මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට පොරොන්දුවී ඇති බව මන්මෝහන් සිං මහතා එහිදී ප්‍රකාශ කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකා රජයේ මෙම ක්‍රියාකලාපය උගත්පාඩම් හා ප්‍රතිසන්ධාන කොමිසමේ නිර්දේශ වලට ද පටහැණි බවද හෙතෙම ප්‍රකාශ කර ඇත. ඉන්දියාවේ සංචාරයක නිරත ආර්. සම්බන්ධන් මහතා ප්‍රමුඛ දෙමළ ජාතික සන්ධාන නියෝජිත පිරිස සෝනියා ගාන්ධි මහත්මිය ද හමුවී සාකච්ජා කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *