– සිංහල

chogm 2    More than 70 representatives from 15 Commonwealth countries are currently in Sri Lanka on an advance visit to make preparations for their respective delegations for the Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) 2013.

The delegations will tour the venue of the opening ceremony, the Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre, conduct detailed walkthroughs of the Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH) – the site of the executive sessions and meetings – and visit Waters Edge, the location of the retreat. The teams will also visit both Bandaranaike International Airport (BIA) and the Mattala Rajapaksa International Airport (MRIA) to review the arrangements.

The three-day visit, coordinated by the CHOGM 2013 Taskforce Secretariat in Colombo, will also consist of visits to the locations of the two out-of-Colombo forums – the Commonwealth People’s Forum (CPF) in Hikkaduwa and the Commonwealth Youth Forum (CYF) in Hambantota.

Activities of CHOGM 2013 will take place Nov. 10-17 while the main executive sessions will take place Nov.15-17

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල් 15 කට අයත්….

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල් 15 කට අයත් 70 කට අධික පිරිසක් මේවන විට දිවයිනට පැමිණ සිටියි. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළු කාර්ය සාධක මහලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කළේ, රාජ්‍ය නායක සමුළුවේ කටයුතු සූදානම් කිරීම වෙනුවෙන් එම නියෝජිතයින් දිවයිනට පැමිණ ඇති බව ය. ඔවුන් සමාරම්භක උත්සවය පැවැත්වෙන නෙළුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රංග ශාලාව, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තටුපොළ හා මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළ කටයුතු සමාලෝචනය සඳහාද යෑමට නියමිත ය. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුව නොවැම්බර් 15 සිට 17 දක්වා මෙරටදී පැවැත්වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *