– සිංහල

tna 2    The Tamil National Alliance has nominated Justice C.V Wigneswaran as its Chief Ministerial candidate for the Northern Provincial Council elections.

TNA leader R. Sampanthan said that the decision to nominate Vigneswaran was taken at a  meeting held by the TNA today Monday July 15th  when the coordinating committee comprising 21 representatives from the five constituent partners of the met at the Colombo party office of the Ilankai Thamil Arasu Katchi(ITAK)in Bambalapitiya.

The five constituents of the TNA are the ITAK, Tamil United Liberation front(TULF),Tamil eelam Liberation Organization(TELO),Eelam Peoples Revolutionary Liiberation Front(EPRLF)and Peoples Liberation Organization of Tamil eelam(PLOTE).

Mavai Senathirajah voluntarily stood down from contesting and proposed that Wigneswaran should be nominated as the chief ministerial candidate.Thereafter the candidacy was approved unanimously. Senathirajah led a delegation of TNA leaders and met Wigneswaran at the latter’s residence  and assured Wigneswaran of his unstinted support and cooperation in the election campaign.

There was a rift in the TNA over the nomination with the northern members of the Illangai Thamil Arasu Katchi (ITAK) threatening to contest the Northern Provincial council polls independently if Vigneswaran is nominated as the Chief Ministerial candidate by the TNA for the polls.

ITAK is a coalition member of the TNA and they wanted TNA General Secretary Mavai Senathirajah to be nominated for the post while TNA leader R. Sampanthan was backing Vigneswaran.

While most TNA members feel Mavai Senathirajah is the best candidate since he has been in the North most of his life, others feel Vigneswaran may be best with his legal background. According to reports, ITAK members in Jaffna, Vavuniya and also Trincomalee in the East have sent a letter to the TNA leader strongly opposing moves to nominate Vigneswaran.

TNA leader Sampanthan felt that Wigneswaran was the ideal choice for Chief minister for a number of reasons.Given his qualifications and experience and his track record while on the bench and afterwards,Wigneswaran was sure to attract votes immensely in the North, if Douglas Devananda was to be the Govt candidate..His son is married to the daughter of government minister Vasudeva Nanayakkara.

විග්නේෂ්වරන් මහ ඇමති අපේක්ෂකවෙයි…..

ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයේ උතුරු පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යධූර අපේක්ෂකයා ලෙස හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු වූ සී.වී. විග්නේෂ්වරන් මහතා පත්කර තිබේ. උතුරු පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ඇමති අපේක්ෂකයා ලෙස ඔහු පත් කළ බව එම පක්ෂයේ නායක ආර්.සම්බන්දන් මහතා පැවසීය. එම පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ඇමති අපේක්ෂකයා ලෙස හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු වූ සී.වී. විග්නේෂ්වරන් මහතා පත් කළ යුතු බවට එම පක්ෂයේ පිරිසක් කියා සිටියහ. පක්ෂයේ උගත් පිරිසගේ අදහස වී තිබුණේ විග්නේශ්වරම් මහතා වසර 30 කට වැඩි කාලයක් දේශපාලනය සමඟ කටයුතු කර ඇති බැවින් ඔහු එම තනතුරට සුදුසු බවකි.

එහෙත් ඔහු එම කාලයේ ජීවිතය ගත කර ඇත්තේ කොළඹ ප්‍රදේශයේ බැවින් ඔහුට යාපනය ජනතාවගේ අවශ්‍යතා පිළිබඳව ඇත්තේ අඩු දැනුමක් බව තවත් පිරිසකගේ අදහස වී තිබුණි. මේ නිසා වසර ගණනාවක් යාපනය ප්‍රදේශයේ ජීවත් වී ඇති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මාවෙයි සේනාධිරාජා මහතා යාපනයේ ජනතාවගේ සිතුම් පැතුම් පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් ඇති බැවින් ඔහු එම තනතු‍රේ අපේක්ෂකයා ලෙස පත් කළ යුතු බවට ඔවුන් කියා සිටි බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පැවසීය. මේ නිසා දින කිහිපයක් පැවැති සාකච්ඡා විසඳුමකින් තොරව අවසන් වූ අතර අද පෙරවරුවේ යළි රැස්වූ එම පක්ෂයේ නියෝජිතයින් විග්නේෂ්වරම් මහතා ප්‍රධාන ඇමති අපේක්ෂකයා ලෙස තෝරා ගැනීමට තීරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *