– සිංහල

alistair burt     Britain has called for concrete progress in Sri Lanka on reconciliation and media freedom ahead of the Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) in November.

UK Parliamentary Under Secretary of State at the Foreign and Commonwealth Office Alistair Burt said he raised this issue at a meeting with the Sri Lankan High Commissioner to UK Dr. Chris Nonis today.

He said that he also discussed the case into the murder of British national Khuram Shaikh who was killed in Tangalle in 2011.

Burt said that it was crucial the accused face a fair trial without political interference. (Colombo Gazette)

මාධ්‍ය නිදහස තහවුරු කරන්නයි බ්‍රතාන්‍යාව ඉල්ලා සිටියි…

ශ්‍රී ලංකාවතුල මාධ්‍ය නිදහස තහවුරු කරන්නයි බ්‍රතාන්‍ය රජය ඉල්ලා තිබේ. සහජීවනය ඇති කිරීම හා මාධ්‍ය නිදහස තහවුරු කිරීම වැනි කරුණු කෙරෙහි රජය ස්ථීරමත් පියවරක් ගත යුතුයැයි බ්‍රතාන්‍ය විදෙස් කටයුතු අමාත්‍ය අලිස්ටයර් බර්ට් මහතා පවසා තිබේ. බ්‍රතාන්‍යාව සඳහාවූ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ක්‍රිස් නෝනිස්ව හමුවූ අවස්ථාවේදී හෙතෙම මේ බව පවසා තිබේ. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායකයන්ගේ සමුළුව පැවැත්වීමට ඇති අවස්ථාවක රටතුල සහජීවන කටයුතු ව්‍යාප්තකළ යුතුයැයි හෙතෙම අවධාරණය කර තිබේ.

2011දී තංගල්ල ප්‍රදේශයේදී ඝාතනයට ලක්වූ බ්‍රතාන්‍ය පුරවැසියකු වන කුර්හාම් සාක්කීගේ නඩු විභාගය ගැනද මෙම හමුවේදී සාකච්ඡා කර තිබේ. දේශපාලනික මැදිහත්වීමකින් තොරව අපරාධකරුවන්ට නිසි දඞුවම ලබාදිය යුතුයැයි බර්ට් මහතා ඉල්ලා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *