– සිංහල

karunanidhi 2  Rejecting the charge that his party had compromised on its stand in the Sri Lankan Tamils issue by joining hands with Congress for the Rajya Sabha elections, DMK President M Karunanidhi today said the support was unconditional and was confined to the specific polls.

“DMK initially sought support for its candidate (Kanimozhi) from Left parties, then DMDK and MMK and Puthiya Tamizhagam and then from Congress. Talks were held with these parties without any conditions and were only concerned with Rajya Sabha polls,” he said. Some always opposed to DMK had been making such charges that DMK was back with Congress and that it had washed its hands off the Sri Lankan Tamils issue, he said in a letter to his partymen.

Referring to attempts in Sri Lanka to review the 13th Amendment to the Constitution, part of pact of 1987 on devolution of powers to provinces, Karunanidhi said that his party still stood for its implementation.

“DMK insists the Centre to pressure Sri Lanka to implement it in toto. Therefore, Sri Lankan Tamils issue is different, Rajya Sabha is different and alliance is different. But some are attempting to mix all these and create confusion,” he claimed.

The 90-year-old leader also said that Congress extending support to his daughter had not meant that DMK was back in the cabinet.

ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ජනතාවගේ කටයුතුවල එකඟතාවයක් නැහැ – කරුණානිදි….

ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ජනතාවගේ කටයුතුවල එකඟතාවයක් ඇතිකර ගැනීමට සූදානම් නැතැයි තමිල්නාඩුවෙහි හිටපු මහ ඇමැති කරුණානිදි පවසා තිබේ. මහ මැතිවරණයට තරඟ කිරීමේදී සන්ධානවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ජනතාවගේ කටයුතු කෙරෙහි ස්ථාවරයෙහි වෙනසක් සිඳුනොකරන බව හෙතෙම පෙන්වාදී තිබේ. මැතිවරණයට තරඟ කිරීම සම්බන්‍ධයෙන් බොහෝ පක්‍ෂයන් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටීම විශේෂත්වයකි. ශ්‍රී ලංකා රජය 13වැනි සංශෝධනය ඉවත්කිරීමට තැත්කරන බවද හෙතෙම පවසා තිබේ.
නමුත් 13වැනි සංශෝධනය සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නයි බලපෑම් එල්ලකරන බවද හෙතෙම පවසා තිබේ. ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ජනතා කටයුතු හා මහ මැතිවරණය වෙනස්වූ කාරණා දෙකකි එම කාරණා දෙක පටලවා ගැනීමට අවශ්‍ය නැතැයි හෙතෙම පෙන්වාදී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *