– සිංහල

Pakistani-Army Comd Kayani     Pakistani Chief of Army Staff General Ashfaq Parvez Kayani will arrive in Sri Lanka on Thursday to further enhance military ties between the two nations. He is due to undertake a three day visit to Sri Lanka starting from June 27,  Pakistan High Commissioner’s office in Colombo said in a statement.

The three day visit to the Island will be Kayani’s second visit to the country.

During his stay in Sri Lanka, General Ashfaq Parvez Kayani will meet the top military leadership of the country.

A statement from the Pakistani embassy in Colombo said the visiting military leader will hold discussions on matters of professional interests with Secretary Defence Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa.

He will also review the Passing out Parade at Sri Lanka Military Academy, Diyatalawa on 28th June 2013 as the Chief Guest of the event.

“The visit of Pakistan’s Army Chief will provide both sides an opportunity to review ongoing cooperation and collaboration, and to discuss ways to further broaden and deepen this relationship”, the Pakistani embassy statement further announced.

පාකිස්ථාන යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානි ජෙනරාල් පර්වේස් කයානි….

පාකිස්ථාන යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානි ජෙනරාල් පර්වේස් කයානි Parvez Kayaniමහතා තුන් දින චාරිකාවක් සඳහා අද (27) ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි. එහිදී හමුදා ප්‍රධානීන් මුණ ගැසෙන ඔහු වෘත්තීය වැදගත්කමකින් යුත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතය. ලබන 28 දියතලාව හමුදා ඇකඩමියේ පැවැත්වෙන විසිරයාමේ පෙලපාලියට විශේෂ ආරාධිතයා ලෙස පාකිස්ථාන යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානි සහභාගි වෙයි. මෙම සංචාරය දෙරට අතර දැනට පවතින සහයෝගීතාව තවත් වර්ධනය කරගැනීමට අවස්ථාවක් වනු ඇතැයි පාකිස්ථාන මහකොමසාරිස් කාර්යාලය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *