– සිංහල

Menon-300x225        India is to send National Security Advisor Shivshankar Menon to Sri Lanka next month for talks with President Mahinda Rajapaksa and other government officials.

The meeting will take place amidst the backdrop of moves by the government to repeal the 13th Amendment to the constitution.

According to the Uthayan newspaper, Menon is expected in Colombo on July 7 to discuss bilateral and regional issues including the 13th Amendment to the constitution.

India had this week told the Tamil National Alliance (TNA) that it is not happy with moves in Sri Lanka to dilute the 13thAmendment to the constitution.

The Indian External Affairs spokesperson’s office, in a statement, said that Prime Minister Manomhan Sing conveyed to the TNA delegation that he was dismayed by reports suggesting that the Government of Sri Lanka planned to dilute certain key provisions of the 13th Amendment to the Sri Lankan Constitution ahead of elections to the Northern Provincial Council.

A six-member delegation of the TNA led by R. Sampanthan which includes Mavai S. Senathirajah, Suresh Premachandran, P. Selvarajah, Selvam Adaikkalanathan and M.A. Sumanthiran met the Indian Prime Minister yesterday as well as the Indian Foreign Minister and the National Security Adviser

It was noted that the proposed changes raised doubts about the commitments made by the Sri Lankan Government to India and the international community, including the United Nations, on a political settlement in Sri Lanka that would go beyond the 13th Amendment.

“The changes would also be incompatible with the recommendation of the Lessons Learnt and Reconciliation Commission (LLRC), set up by the Government of Sri Lanka, calling for a political settlement based on the devolution of power to the provinces,” the Indian External Affairs Ministry said.

The Prime Minister stated that he was deeply concerned about the welfare and wellbeing of the Tamil community in Sri Lanka. He stressed on the expectation that the Sri Lankan Tamil community would lead a life of dignity, as equal citizens, and reiterated that India would make every effort to ensure the achievement of a future for the community marked by equality, justice and self-respect. (Colombo Gazette)

ඉන්දිය ජාතික ආරක්‍ෂක උපදේශක හා රාජතාන්ත්‍රිකයකු වන සිව ශංකර්….

ඉන්දිය ජාතික ආරක්‍ෂක උපදේශක හා රාජතාන්ත්‍රිකයකු වන සිව ශංකර් මේනන් මහතා ඉන්දිය රජය පාර්ශවයෙන් වැදගත් සංචාරයක් උදෙසා ලබන ජූලි මස 7වැනි දින කොළඹ ඒමට ඇතයි වාර්තාවේ වැදගත්වූ මෙම සංචාරයේදී මේනන් මහතා ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ, ආරක්‍ෂක ලේකම් ගෝඨාබය රාජපක්‍ෂ හා දේශපාලනික පක්‍ෂය නායකයන්ද හමුවී සාකච්ඡා කිරීමට ඇතයි පැවැසේ.ප්‍රාන්තයෙහි ආරක්‍ෂාව ගැන සාකච්ඡා කිරීමට මේනන් මහතා කොළඹ යන බවට පවසා ඇති නමුත් ඔහු ශ්‍රී ලංකා රජය සමඟ 13වැනි සංශෝධනය ගැන සාකච්ඡා කිරීමට යන බවට ඉන්දිය උසස් මට්ටමයෙහි ආරංචි මාර්ග සඳහන්කර තිබේ.

දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙහි නියෝජිතයන් ඉන්දියාවට පැමිණ අග්‍රමාත්‍ය මන් මෝහන් සිං මහතා ඇතුළු ප්‍රධානීන්ව හමුවී සාකච්ඡා කර තිබෙන අතරතුර මේනන් මහතාගේ මෙම සංචාරය ඉන්දිය – ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනික ප්‍රජාවතුල ආන්දෝලාත්මක කරුණක්වී තිබේ. ඉන්දිය රජයෙහි සහයෝගය මත ඇතිකරගත් 13වැනි සංශෝධනය ඉවත්කර ගැනීම සඳහාවූ උත්සහයක ශ්‍රී ලංකා රජය නිරතවීමෙන් මේ සම්බන්‍ධව අර්බුදකාරි තත්වයක් ආණ්ඩුවතුල හා පිටතද ඇතිවී තිබේ. මෙවැනි අර්බුදකාරි තත්වයක් මැද මේනන් මහතා ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරය කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *