– සිංහල

courts      A Colombo Court today released a suspect from a case that was dragging on for ten years over the theft of Rs. 50.

It transpired in Court that the suspect was reported to have been kept under remand custody for over three months.

Colombo Fort Magistrate Thilina Gamage who perused the case proceedings expressed surprise when he found that the case filed against suspect Indika Maduranga of Akuressa had dragged on for ten years. He further observed that the suspect had been kept under remand custody for the past three months as he had failed to fulfil the bail conditions. Taking into consideration the fact that he had pleaded guilty to the charge of stealing Rs.50 at the first instance and considering the time period that he was kept under remand custody, the Magistrate warned and released him from the case.

In 2003, the Kollupitiya police had arrested the suspect for allegedly stealing Rs.50 from a bag belonging to a woman, in Kollupitiya. Accordingly, the suspect had been released on bail. Subsequently, the suspect had been arrested and produced in Court once again on a warrant issued against him for absconding Court.   Thereafter, he had been kept under remand custody for the past three months as he had failed to fulfil the bail conditions.

රුපියල් පනහක් පිට් පොකට් ගැසූ තරුණයෙක් ඇප දීමට නොහැකිව…

වසර දහයකට පෙර කොල්ලුපිටියේදී කාන්තාවකගේ බෑගයෙන් රුපියල් පනහක් පිට් පොකට් ගැසූ තරුණයෙක් ඇප දීමට නොහැකිව මාස තුනක් රිමාන්ඩ් බාරයේ ද සිට අද නිදහස ලැබීය.කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තිලිණ ගමගේ මහතා නඩු වාර්තාව මුල සිට පිරික්සා ඔහුගෙන් කරුණු විමසා ඔහුට අවවාද කර මුදා හළේය.
මෙම චෝදනාවට ඔහු වරදකරු බව ද කළින් කියා තිබිණි.අකුරැස්සේ ඉන්දික මධුරංග (38) එම පුද්ගලයාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *