– සිංහල

rugby      The Sri Lanka Rugby Referees Society (SLRRS) has decided not to assign any of their members to blow matches involving Science College for the rest of the season following the incident where referee Gamini Indrasena was threatened and abused.

Rugby referees have decided to boycott matches played by the Science College Rugby team. This has been confirmed by a committee member of the Sri Lanka Rugby Referees Society Mr. Fernando says that the decision follows the threats and intimidation of referees at an inter school rugby match last Saturday.

The SLRRU charges that the situation in question was raised by the rugby consultant and several players of Science College.

Last week too the referees staged a protest after one of their members was manhandled and abused at the inter-club Sevens at Havelock Park.

කොළඹ පාසලක රග්බි තරග වර්ජනය කිරිමට….

කොළඹ පාසලක රග්බි කණ්ඩායමක් සහභාගීවන තරග ඉදිරියේදි වර්ජනය කිරිමට, ජ්‍යෙෂ්ඨ රග්බි විනිසුරුවරුන් තීරණය කළ බව, ශ්‍රී ලංකා රග්බි විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමයේ කමිටු සාමාජික ඩිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ අන්තර් පාසල් පළමු කොටසේ රග්බි තරගාවලිය යටතේ පසුගිය සෙනසුරාදා පැවැති තරගයක් අවසානයේදී එහි විනිසුරුවරුන්ට එල්ල වූ බලපෑම් හා තර්ජන සැලකිල්ලට ගෙන මෙම තීරණයට එළැඹි බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *