– සිංහල

nawaz sharif    The vote count from last weekend’s nationwide elections in Pakistan on Tuesday indicates a big win for former Prime Minister Nawaz Sharif’s party.

Figures released by the country’s election commission, based on 254 of the 269 races where the counting has been completed, show Sharif’s Pakistan Muslim League-N party will likely get a majority in the national assembly, setting him up to be prime minister for the third time.

Sharif’s party so far has won 123 of the 254 directly elected national assembly seats, the commission spokesman Khursheed Alam said. The commission is still compiling results for 15 seats, and Alam said it hopes the remaining results will be released by Tuesday evening.

There are 272 directly-elected seats in the lower house of parliament, but races for three seats were not held because a candidate had died. A new vote will be scheduled for those seats after alternative names are proposed.

Independent candidates who normally join the party that forms the government won 25 seats. The combination would give Sharif’s party more than the 137 directly elected seats they need to have a majority.

There are an additional 70 seats for women and minorities that are apportioned to the parties based on how well they do in the general election.

The outgoing ruling Pakistan People’s Party won 31 seats. The Pakistan Tehreek-e-Insaf party led by Imran Khan won 26 seats.
Many election observers who monitored the vote have said it was relatively fair.

පකිස්ථානයේ මහ මැතිවරණයෙන්….

පකිස්ථානයේ මහ මැතිවරණයෙන් එරට හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය නවාස් ෂරිෆ් මහතා ජයගෙන ඇති බව නිල නොවන මැතිවරණ ප්‍රතිඵලවලින් තහවුරු වී තිබේ.ඒ අනුව ඒ මහතාගේ මුස්ලිම් ලීගය පක්ෂය පැහැදිළි ජයක් අත්කරගෙන ඇති බව පැවසේ.කෙසේවුවද නවාස් ෂරිෆ් සහ ආධාරකරුවන් මේවන විටත් සිය ජයග්‍රහණය සමරමින් සිටින බවද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *