– සිංහල

Ravana Balaya    Secretary of Ravana Balaya, Innekande Saddhatissa Thera threatened to stop the screening of films starring Tamil Nadu actors such as Vijey, Kamal Haasan, Sarath Kumar or Rajanikanth, saying “We will not say it unless we can actually do it.”

Ravana Balaya handed over a letter to Serasinghe over a month ago, wherein they had expressed their opposition to the import of Tamil Nadu films.

“A State institution is incapable of sending an official reply to a letter, that raises issues about Sri Lanka’s miracle,” the Thera said, adding, “At a crucial juncture when the Tamil Nadu State Government is seeking legal recourse to acquire the Kachchatheevu Island, we too should show we are Sri Lankans.”

Meanwhile, Film Corporation Chairman, Asoka Serasinghe, said he has already taken measures to respond to the letter sent by Ravana Balaya, and agreed that he was also of the view that films starring Tamil Nadu actors should not be screened in Sri Lanka.

Serasinghe said it was not his decision to make. If any requests are made, he will discuss them with the minister and arrive at a decision.

Ravana Balaya demanded a written statement from the Film Corporation Chairman and threatened not to leave the Corporation premises until they receive one and left after collecting a letter.

දකුණු ඉන්දීය ද්‍රවිඩ නළුවන්ට එරෙහිව…

දකුණු ඉන්දියාවේ දී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඇතිවූ විරෝධතාවන්ට හා එහිදී දකුණු ඉන්දීය නළුවන් ගෙන ගිය ශ්‍රී ලංකා විරෝධයට දතට දත න්‍යායෙන් පිළිතුරු දීමට ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව එකඟ වී ඇත. රාවණා බලය සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු ඉත්තෑකන්දේ සද්ධාතිස්‌ස හිමියන් ඇතුළුව එහි සාමාජිකයන් (8 දා) ජාතික චිත්‍රපට සංස්‌ථාවේ සභාපති අශෝක සේරසිංහ මහතා හමු වී ඉල්ලා සිටියේ රැජිණිකාන්ත්, කමලාහසන්, සරත් කුමාර් සහ විජෙයි යන ද්‍රවිඩ නළුවන් රඟපාන චෙන්නායිහි නිපදවන ද්‍රවිඩ චිත්‍රපට ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වීම තහනම් කරන ලෙසයි.
රාවන බලය වත්මන් ආණ්ඩුවට එක්වී දැනට දැඩි ජාත්‍යාලයක් හා අධිරාජ්‍ය විරෝධයක් සඳහා හඬ නගන එමෙන් ම වත්මන් ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන භූමිකාවක් දරන ඇමැතිවරයකුගේ අනු දැනුම යටතේ ක්‍රියාත්මක වන්නක් වන අතර ජාතික චිත්‍රපට සංස්‌ථාවේ සභාපති අශෝක සේරසිංහ මහතා රාවනා බලයේ ඉල්ලීමට විරෝධයක් නොදක්වාම එකඟත්වය පළකර ඇත.
රේඛිය අමාත්‍යංශයේ අවසරයකින් තොරව එම නම් සඳහන් නළුවන්ගේ රංගන දායකත්වයෙන් යුතු චිත්‍රපට ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වීමට සහ ප්‍රදර්ශනයට අවසර ලබා නොදෙන බව සඳහන් ලිපියක්‌ සභාපතිවරයා එම අවස්‌ථාවේදීම රාවණා බලය සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු ඉත්තෑකන්දේ සද්ධාතිස්‌ස හිමියන් ට භාර දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *