– සිංහල

kudankulam      Asserting that “India cannot afford to be a nuclear isolated nation” in view of its increasing demand for electricity, the Supreme Court on Monday gave its nod to the national policy for establishment of Kudankulam nuclear power plant in Tamil Nadu and held that all safety standards have been complied with.

However, the bench of Justices K S Radhakrishnan and Dipak Misra added the caveat that the plant should not

be made operational unless all the authorities concerned grant “final clearance” for its commissioning, “ensuring the quality of various components and systems”.

The court asked the Ministry of Environment and Forests, Tamil Nadu Pollution Control Board, Atomic Energy Regulatory Board (AERB), Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL) and Department of Atomic Energy (DAE) to closely examine all the issues, including safety of the plant and its environmental impact.

The bench asked that a report “be filed before this court before commissioning” and emphasised on periodic review of the plant.

Observing that the court should respect the national policy that is meant for “larger public interest”, the court, in two separate but concurring judgements by the judges on the bench, added that nuclear energy had become necessary for the welfare of the people and could minimise the power problem in the country.

It also said that when all the safety measures were already in place, nuclear energy would not negate the right to life of people but would protect it instead.

A batch of petitions had been filed by anti-nuclear activists, challenging the project on the ground that safety measures recommended by an expert body had not been put in place.

The Centre, TN government and NPCIL, which operates the plant, had submitted that the plant is completely safe and can withstand any kind of natural disaster or terrorist attack. (Indian Express)

කූඩන්කුලම් බලාගාරයේ වැඩ අරඹන්න අවසර….

ඉන්දියාවේ කූඩන්කුලම් න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ උත්පාදන කටයුතු ආරම්භ කිරිමට එරට ශ්‍රේෂඨාධිකරණයේ අවසරය හිමිව තිබේ. ද හින්දු පුවත්පත වාර්තා කළේ න්‍යෂ්ටික බලාගාරය ඉදිකිරිමේ දී භාවිත කළ උපකරණ නිසි ප්‍රමිතියෙන් තොර බවට ‍ශ්‍රේෂඨාධිකරණය හමුවේ ගොනු කර තිබු පෙත්සමක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව මෙම අවසරය දුන් බවය.

කූඩන්කුලම් න්‍යෂ්ටික බලාගාර හේතුවෙන් මිනිස් ජිවිතවලට කිසිදු බලපෑමක් එල්ල නොවන බව විශේෂඥයින් දන්වා ඇති බව එහිදී අධිකරණය දැනුම් දුන්නේය.රටේ දියුණුව සඳහා න්‍යෂ්ටික බලය බෙහෙවින් වැදගත් බව අධිකරණය පෙන්වා දී තිබේ.ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සඳහන් කළේ, ජිවත්වීමට ඇති අයිතිය සහ රටේ සංවර්ධනය සමබරව පවත්වාගෙන යා යුතු බවය.
අනතුරුව කූඩන්කුලම් න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ උත්පාදන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අවසරලබා දුන් ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එම බලාගාරය පවත්වාගෙන යාමේදී අනුගමනය කළ යුතු නිරිදේශ සහ රෙගුලාසී කිහිපයක් ද ඉදිරිපත් කළේය. මෙම න්‍යෂ්ටික බලාගාරයෙන් නිකුත් වන කිරණ හේතුවෙන් ඉන්දියාවේ කූඩන්කුලම් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට බලපෑම් එල්ල විය හැකි බවට ඇතැම් පාර්ශව මීට පෙර චෝදනා එල්ල කර තිබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *