– සිංහල

mihin lanka      Eleven students were taken into custody by the police on Wednesday, as they stormed into the Mihin Lanka airline’s corporate office at Trichy. They charged that the Sri Lankan airline was owned by the brother of Sri Lankan president Mahinda Rajapaksa who is charged with war crimes by the Tamil organisations.

The protesters, at the Mihin Lanka office, said they wanted to draw the attention of the Central government to the plight of Tamils in Sri Lanka. Earlier they burnt the effigy of Union external affairs minister Salman Khurshid who had aired the Union government’s view that accepting the Tamil Nadu assembly resolution calling for a referendum for a separate Tamil state in the island country cannot be accepted. Khurshid had said that all Indian states did not share Tamil Nadu government’s stand vis-a-vis Sri Lanka.

The students raised slogans that Khurshid should be dismissed from the Union ministry, and the Congress activists who allegedly attacked the students in Trichy should be arrested.

Colleges had re-opened on Wednesday after being shut down during the recent anti-Sri Lanka protests in Tamil Nadu.

තමිල්නාඩුවේ ට්‍රිචි නුවර මිහින් ලංකා…..

තමිල්නාඩුවේ ට්‍රිචි නුවර මිහින් ලංකා කාර්යාලයයට කඩා වැදුණු ඊළාම් වාදී සිසුහු 11 දෙනෙක් තමිල්නාඩු පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූහ. එම කන්තෝරුවේ වාඩි වී උද්ඝෝෂණය කළ සිසුහු ඉන්දියා විදේශ ඇමැති ලක්ෂ්මන් කුර්ෂිත්ගේ පඹයකු ද පිළිස්සූහ. ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ ජනයා විඳින ගැහැට ඉන්දියා මධ්‍යම රජයට දැන්වීම තම අරමුණ බව සිසුහු කීහ. ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනම රාජ්‍යයක් සඳහා ජනමත විචාරණයක් පවත්වන්නැයි තමිල්නාඩු රජය කරන යෝජනාවට ඉන්දියා මධ්‍යම රජය සහයෝගයක් දැක්විය යුතු බව ද ඔවුහු පවසති.
තමිල්නාඩුව ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් දරණ ස්ථාවරය ඉන්දියාවේ වෙනත් ප්‍රාන්ත බොහෝමයක් නොපිළිගන්නා බව විදේශ ඇමැති කුර්ෂිත් කියා ඇත.
කුර්ෂිත් ඇමැතිකමින් පන්නා දැමිය යුතු යැයි ද සිසුහු කීහ.
තමිල්නාඩුවේ සිටින අට කෝටියක් දෙමළ ජනතාවගේ හැඟීම් ඉන්දියා මධ්‍යම රජය පිළිගත යුතු යැයි ද, තමන් කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකින් උසිගන්වා නැතැයි ද, තමන්ගේ හෘද සාක්ෂිය අනුව ක්‍රියා කරන්නේයැයි ද එම සිසුහු කීහ. මෑත සිදුවූ ශ්‍රී ලංකා විරෝධී උද්ඝෝෂණවලින් පසුව තමිල්නාඩුවේ පාසල් අද යළි වීවෘත විය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *