– සිංහල

elections dept       Former Sri Lankan Army chief Sarath Fonseka’s political party has won recognition from the country’s election department, ending his long battle with the poll body.

Fonseka’s Democratic Party has been registered under the Flame Torch symbol, the Elections Department said.

Mr. Fonseka, 62, said that the registering of his political party is a major step in his political ambition.

“This is the beginning of a new journey,” Mr. Fonseka said.

Former elections Commissioner Dayananda Dissanayake had rejected the application filed by Fonseka to register his party.

However, Mr. Fonseka challenged the move by filing a petition at the Human Rights Commission in Sri Lanka.

He then submitted a fresh application to the current Elections Commissioner Mahinda Deshapriya to register his party.

හිටපු හමුදාපති සරත් ෆොන්සේකා මහතාගේ…..

හිටපු හමුදාපති සරත් ෆොන්සේකා මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුතු ප්ර ජාතන්ත්රරවාදී පක්ෂය මෙරට ලියාපදිංචි පක්ෂයක් බවට මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්රිසය මහතා විසින් අද (01 ) පිළිගනු ලැබිය.
පක්ෂයේ ලකුණ ලෙස ‘ ගිනිසිළුව ‘නම් කර ඇත පක්ෂය ලියා පදිංචි කිරීම සඳහා අවශ්යි ලේඛන සරත්ෆොන්සේකා මහතා විසින් 29 දා භාර දෙනු ලැබිය. මැතිවරණ ලේකම්වරයා ට අදාල ලේඛන භාර දීමෙන් අනතුරුව මාධ්යං හමුවේ සරත් ෆොන්සේකා මහතා පැවසුවේ තමන් ගේ පක්ෂයේ ලාංඡනය වන දැල්වෙන ගිනිසිළුව මගින් ගම්යද වන පරිද්දෙන්ම තම පක්ෂය රටේ වත්මන් අඳුර නිමා කරන ආලෝකයක් වනු ඇති බවය.
එසේම තම ප්රනජාතන්ත්රසවාදී පක්ෂය , ඇතැම් පක්ෂවල මෙන් වුවමනා වුවමනා හැටියට පිටුපස දොරින් ඇතුලට ඒමටත් ,පිටතට යාමටත් වන ආකාරයේ ‘සැලෝන් එකක් නොවනු ඇති බවත් සරත් ෆොන්සේකා මහතා ප්ර්කාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *