– සිංහල

HSBC        Banking giant HSBC, which was hit with a US fine for money laundering last year, is facing fresh accusations of illegal activity in Argentina.  Argentina has alleged that the bank used “fake receipts” to facilitate money laundering and tax evasion, and launder 392m pesos ($77m; £50m).

Argentina’s government accused the British banking giant HSBC of facilitating money laundering and tax evasion. Tax chief Ricardo Echegaray said HSBC’s Argentina subsidiary created an illegal scheme enabling its clients to hide more than $100 million. He said the scheme included a criminal organisation and fake receipts used to launder money for various companies.

Echegaray said that since February, the bank “had been rolling out a fraud-enabling platform” that he called “a manoeuvre to hide bank account information from tax collectors.”

He named three companies: Mas Distribuidora SA, Recaudaciones y Servicios del Sur SRL and Red de Multiservicios SA. The country’s tax authority said it had filed criminal charges against HSBC.

HSBC said that it would cooperate with the investigation, adding that the allegations were “of great concern”. “We are committed to working cooperatively with authorities to ensure a thorough review and appropriate resolution of the matter,” said Lyssette Bravo, a spokeswoman for HSBC.

Money laundering is the process of disguising the proceeds of crime so that the money cannot be linked to the wrongdoing.

HSBC, which has previously admitted to having poor money laundering controls, has been taking steps to tighten its operations. Last year, it said that it had spent $290m on improving its systems to prevent money laundering.

Last year, HSBC paid nearly $2 billion to settle a money-laundering case involving illicit drug money from Mexico brought by U.S. and U.K. officials. The bank’s head of compliance resigned from his position and apologized to the Senate investigation last year after it was found HSBC had lax controls that exposed it to money-laundering and terrorist financing.

At the same time, it also appointed a former US official, Bob Werner, to work as its head of financial crime compliance, a new position the bank has created.

The bank said that he will be responsible for beefing up its anti-money laundering and sanctions compliance systems.
Mr Werner was previously the head of the US Treasury’s Office of Foreign Assets Control, the agency responsible for enforcing the US sanctions on countries, including Iran

එච්.එස්.බී.සී බැංකුවට ආජන්ටිනාව චෝදනා එල්ල…

පසුගිය වසරේ දී මුදල් විශුද්ධිකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලද බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුකයකු වන එච්.එස්.බී.සී බැංකුවට යළිත් එවැනිම චෝදනාවක් එල්ල වී ඇතැයි වාර්තා වේ. එච්.එස්.බී.සී බැංකුවට මෙවර මෙම චෝදනා එල්ල වන්නේ ආජන්ටිනාවෙනි.ආජන්ටිනාව විසින් ඊයේ දිනයේ දී ‍බැංකුවට එරෙහිව මෙම චෝදනා ගොනු කර ඇත.ආජන්ටිනාව චෝදනා කරන ආකාරයට එච්.එස්.බී.සී බැංකුව ව්‍යාජ කුවිතාන්සි භාවිතා කරමින් මුදල් විශුද්ධිකරණයේ සහ බදු ගෙවීම් මගහැරීමේ යෙදී ඇත. එලෙස වංචා කර ඇති මුදල් ප්‍රමාණය පෙසො මිලියන 224ක් වේ.

මීට අමතරව එච්.එස්.බී.සී . බැංකුව විසින් එහි පාරිභෝගිකයන්ට බදු ගෙවීම් මගහැරීම සඳහා උදව් කරමින් තවත් පෙසො මිලියන 224ක් වංචා කර ඇති බව ආජන්ටිනාවේ බදු ඒජන්සියේ ප්‍රධානියා පවසන බව විදෙස් වාර්තාවල දැක්වේ.ආජන්ටිනාවේ බදු ඒජන්සියේ ප්‍රධානියා පවසන්නේ බැංකුවට එරෙහිව අපරාධ චෝදනා එල්ල කරන බවයි.එච්.එස්.බී.සී. බැංකුව අදාළ පරීක්ෂණය සඳහා සහයෝගය දැක්වීමට බලාපොරොත්තු වන අතර මෙම චෝදනාව පිළිබඳ දැඩි අවධානය යොමු කරන බව පවසා ඇත.පසුගිය වසරේ එල්ල වූ මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනා මත ඇමරිකාවට ඩොලර් බිලියන 1.9ක වන්දියක් ගෙවීමට එච්.එස්.බී.සී. බැංකුවට සිදුවිය.මින් අනතුරුව ඩොලර් මිලියන 290ක වියදමක් දරමින් මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමට එච්.එස්.බී.සී. බැංකුව පියවර ගෙන තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *