– සිංහල

Nasheed        Former Maldives President Mohamed Nasheed  still remained in the Indian Diplomatic Mission for the fourth day with the country’s judicial watchdog accusing Indian High Commissioner D M Mullay of interfering in the judicial process.

Nasheed has remained at the High Commission since Wednesday, when he took refuge there to evade getting arrested for failing to appear in court last weekend to face charges of abuse of power while he was President.

Meanwhile, the Judicial Service Commission (JSC), responsible for the administration of the justice system , accused Mullay of meddling in local politics, a charge described by Indian official as “totally absurd”.

India has rejected Maldivian charge that it was undermining its democratic institutions, saying it has no intention to interfere in its internal affairs.

Nasheed and his party have maintained that the charges — of illegally detaining Chief Criminal Court Judge Abdulla Mohamed prior to his controversial resignation on February 7, 2012 — are a politically-motivated attempt to prevent him from contesting presidential elections scheduled for later this year.

ඉන්දියාව, නෂීඞ් තවදුරටත් රකී…..

මාලේ නුවර ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය තුළ රැකවරණය ලබමින් සිටින එරට හිටපු ජනපති මොහොමඞ් නෂීඞ් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා අධිකරණය විසින් නව වරෙන්තුවක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ පිළිබදව මාලදිවයින් විදේශ අමාත්යාංශය ඉන්දීය බලධාරීන් ද දැනුවත් කර ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ. තමන් අත්අඩංගුවට පත්වීමේ අවදානම හේතුවෙන් හිටපු ජනාධිපති නෂීඞ් දින 6ක් තිස්සේ රැදී සිටින්නේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේයි. මේ අතර ඉන්දීය එන්.ඞී.ටී.වී. ප‍්රවෘත්ති සේවය ප‍්රකාශ කළේ ඉන්දියාව විසින් නෂීඞ් මාලදිවයින් බලධාරීන්ට භාර දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ නොහැකි බවයි. එමෙන්ම මහකොමසාරිස් කාර්යාලයෙන් නික්මෙන ලෙස ඉන්දියාව මොහොමඞ් නෂීඞ්ගෙන් ඉල්ලා නොසිටිනු ඇති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *